Roeivereniging Iris, de roeivereniging van de bollenstreek

 

Contributie


Het bruto contributiebedrag (inclusief verplichte KNRB-bijdrage)
voor het gehele verenigingsjaar 2018/2019:
Basis contributie KNRB-bijdrage Totaal-bedrag
Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt € 258,06 € 37,45 € 295,51
Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die > 25 km van IRIS-locatie verwijderd wonen € 218,97 € 37,45 € 256,42
Gezins-/Partner leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt € 218,97 € 37,45 € 256,42
Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt  € 218,97 € 37,45 € 256,42
Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt  € 218,97 € 21,04 € 240,01
Junior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt € 206,47 € 21,04 € 240,01
Proeflidmaatschap - senioren, 8 weken € 60,00    
      - junioren, 8 weken € 50,00 € 0,00  
Voor donateurs geldt een minimale bijdrage per persoon per jaar van € 25,00 € 0,00  
Sociëteitsleden  € 75,00 € 0,00 € 75,00
Ereleden en leden van verdienste  € 0,00 € 37,45 € 37,45

 

  

 

 

 

 

 

Adresgegevens

 

Roeivereniging Iris

Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: siri.vr.ofni.[antispam].@gmail.com 

mobiel: 06-83 778 160

Verenigingsondersteuning